Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler jeg en række personoplysninger om dig.

Typer af oplysninger 
"almindelige” personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer o.l. 

”følsomme” personoplysninger: Cpr.-nummer, helbredsoplysninger, etnisk oprindelse o.l. 

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til:
- Diagnostisk og behandling af dig
- Udarbejdelse af psykologerklæringer og attester
- Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner (fx egen læge)
- Afregningsformål - Dokumentationspligt
- Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre 

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne kan være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor 

Videregivelse af personoplysninger
Vidergivelse af informationer (for eksempel til læge eller kommune) om dig vil altid ske efter en forudgående information og med samtykke fra din side.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger 
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er EU-persondataforordningen af 27. april 2016 og lovgivning i sundhedssektoren 

Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. 

Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer personoplysninger og journal om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Psykolog Praxis, v/Kurt Gehrlein, Autoriseret Cand. psych.  -   Jernbanegade 27 st. th. 9530 Støvring  -  Tlf. 25 36 26 71  -   gehrlein@mail.dk