Sådan arbejder jeg

Behov for psykologisk hjælp kan opstå i mange livssituationer. Derfor skal hjælpen tilpasses den individuelle situation og problemstilling.

Mit terapeutiske arbejde bygger især på Kognitiv terapi og Somatic Experiencing., Begge terapiretninger bygger på, at psyke og kroppen arbejder sammen og påvirker hinanden.

Kognitiv Terapi:
Vores tanker, handlinger og følelser hænger uløselige sammen og påvirker hinanden gensidig. Følelser og adfærd bliver bestemt af den måde hvordan vi tænker om det der sker omkring og med os. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i disse tanker og ens oplevelse af den aktuelle livssituation. Ved hjælp af indsigt og ændringer i tankemønstre kan psykiske problemer løses. Det handler således i høj grad om at give dig redskaber til at tackle problemstillinger også fremadrettet ved at arbejdet med ens syn på tingene og verdenen.

Somatic Experiencing:
Somatic Experiencing kan oversættes med kropslig erfaringsproces. Det er en forholdsvis ny terapiretning og udviklet at psykolog Peter Levine. Terapien bygger på de seneste årtiers forskning i nervesystemet, stress og dyreadfærd. Fra natur af er vores nervesystem i stand til at håndtere mange forskellige situationer og sætter os derigennem i stand til at leve vores liv, selv om der til tider er store udfordringer. I særlig stressende eller livstruende situationer (traumer) kan vores nervesystem blive overbelastet og komme i en ubalance. Dette fører typisk til en række fysiske og psykiske symptomer, der i værste tilfælde kan være meget invaliderende.

Somatic Experiencing har som mål at genoprette balancen i nervesystemet og genaktivere dets egen evne til selvregulering. I terapien er der meget fokus på kroppens reaktioner og hvordan disse hænger sammen med ens følelser og oplevelse af omverdenen.

Ud over de nævnte terapimetoder inddrager jeg ved behov også teknikker fra andre terapiretninger.

For at bibeholde det høje niveau af mit arbejde og fortsat at blive bedre dertil deltager jeg løbende i supervision og videreuddannelse

Psykolog Praxis, v/Kurt Gehrlein, Autoriseret Cand. psych.  -   Jernbanegade 27 st. th. 9530 Støvring  -  Tlf. 25 36 26 71  -   gehrlein@mail.dk